ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಯೋಗ [SSC] ನೇಮಕಾತಿ 2023 – 1600 ಸಂಯೋಜಿತ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಟ್ಟದ ಶ್ರೇಣಿ-I ಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ

20230731 065819 0000

ಸ್ಟಾಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ (SSC) ಸಂಯೋಜಿತ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಟ್ಟದ ಶ್ರೇಣಿ-I ಗಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರು ನೇರ ಲಿಂಕ್‌ನಿಂದ ಸಂಯೋಜಿತ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಟ್ಟದ ಶ್ರೇಣಿ-I [CHSL – tier-I] ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಥಿತಿ, ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಮುಂತಾದ ಇತರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆ : ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಯೋಗ [SSC] ಪ್ರಮುಖ … Read more

ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಇಲಾಖೆ, ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಳಿಗೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (DAE DPS) ನೇಮಕಾತಿ 2023 – 65 ಕಿರಿಯ ಖರೀದಿ ಸಹಾಯಕ / ಸ್ಟೋರ್ಕೀಪರ್ ಸ್ಟೋರ್‌ಕೀಪರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.

20230729 054415 0000

ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಇಲಾಖೆ, ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಳಿಗೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಡ್ 2023. ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಳಿಗೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಕಿರಿಯ ಖರೀದಿ ಸಹಾಯಕ, ಸ್ಟೋರ್‌ಕೀಪರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕಿರಿಯ ಖರೀದಿ ಸಹಾಯಕ / ಸ್ಟೋರ್‌ಕೀಪರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೇರ ಲಿಂಕ್‌ನಿಂದ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು… ಸಂಸ್ಥೆ : ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಇಲಾಖೆ, ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಳಿಗೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (DAE DPS) ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳು : ವಿಧ : ಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಡ್ … Read more

ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ (IBPS) ನೇಮಕಾತಿ 2023 – 8812 ಅಧಿಕಾರಿ, ಕಚೇರಿ ಸಹಾಯಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.

20230728 222331 0000

ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ 2023. ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಕಚೇರಿ ಸಹಾಯಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರವನ್ನು ನೇರ ಲಿಂಕ್‌ನಿಂದ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು… ಸಂಸ್ಥೆ : ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ (IBPS) ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳು : ವಿಧ : ಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಡ್ ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು : 8812 ಒಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು : ಅಧಿಕಾರಿ, ಕಚೇರಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರವೇಶ … Read more

ಇಸ್ರೋ – ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರ (VSSC) ನೇಮಕಾತಿ 2023 – 49 ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಡುಗಡೆಆಗಿದೆ.

20230728 193910 0000

ISRO – ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರವು ತಂತ್ರಜ್ಞ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರು ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರವನ್ನು ನೇರ ಲಿಂಕ್‌ನಿಂದ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು… ಸಂಸ್ಥೆ : ISRO – ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರ (VSSC ISRO) ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳು : ವಿಧ : ಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಡ್ ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು : ತಂತ್ರಜ್ಞ ಒಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು : 49 ಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಥಿತಿ : ಲಭ್ಯವಿದೆ ಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಾಗಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ … Read more