ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ [KEA] ನೇಮಕಾತಿ 2023 – 670 ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ, ಎರಡನೇ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ [SDA], ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ @ kea.kar.nic.in

ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಜೂನ್ 2023 ರ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ , ಎರಡನೇ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ(SDA), ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 22-Jul-2023 ಅಥವಾ ಮೊದಲು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಸಂಸ್ಥೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ [KEA]

ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳು :

ವಿಧ :ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು
ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು :ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ, ಎರಡನೇ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ [SDA], ಸಹಾಯಕ
ಒಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು :670
ಸ್ಥಳ :ಕರ್ನಾಟಕ
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ :ಆನ್ಲೈನ್

ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರಗಳು :

1] ಹುದ್ದೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ [based on post]

 • ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ [Wealfare officer] – 12
 • ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರೀಕ್ಷಕರು [Field inspector] – 60
 • ಮೊದಲ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ [First division assistant (FDA)] – 12
 • ಎರಡನೇ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ [Seccond division assistant (SDA)] – 100
 • ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ [Assistant manager] – 33
 • ಗುಣಮಟ್ಟದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ [Quality inspector] – 23
 • ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ (ಖಾತೆಗಳು)[Senior Assistant (accounts)] – 33
 • ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಾಕ [Senior assistant] – 57
 • ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ [Junior assistant] – 263
 • ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ) – ಗುಂಪು-ಬಿ [Assistant manager (technical)] – 04
 • ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕವಲ್ಲದ) – ಗುಂಪು-ಬಿ[Assistant manager (non technical)] – 02
 • ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ – ಗುಂಪು-ಸಿ [ privatesecretary(group c)] – 01
 • ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ (ತಾಂತ್ರಿಕ) – ಗುಂಪು-ಸಿ [Senior Assistant (Technical) – Group-C] – 04
 • ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ (ತಾಂತ್ರಿಕವಲ್ಲದ) – ಗುಂಪು-C3 [Senior Assistant (Non-Technical) – Group-c] – 03
 • ಸಹಾಯಕ (ತಾಂತ್ರಿಕ) – ಗುಂಪು-C[ assistant (technical) group -c] – 06
 • ಸಹಾಯಕ (ತಾಂತ್ರಿಕವಲ್ಲದ) – ಗುಂಪು-C [Assistant (non technical) Group-c] – 06
 • ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ [Sales supervisor] -19
 • ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್[Sales engineer] – ೦4
 • ಖಾತೆಗಳ ಗುಮಾಸ್ತ [Accounts clerk] – 06
 • ಗುಮಾಸ್ತ [Clerk] – 14
 • ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ [sales representative] – 06

2] ಇಲಾಖೆ ಅಧಾರದ ಮೇಲೆ [based on department]

 • ಕರ್ನಾಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ (KARBWWB) -186
 • ಕರ್ನಾಟಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (KFCSC) – 386
 • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (KSEDCL), ಬೆಂಗಳೂರು – 26
 • ಮೈಸೂರು ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (MSIL), ಬೆಂಗಳೂರು – 72
 • ಎರಡನೇ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ [Seccond division assistant (SDA)] – 100

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ :

 • ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ [KEA] ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ.

ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ :

 • ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ [KEA] ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ.

ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಿವರಗಳು :

 • ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ [Wealfare officer] – ರೂ.37900-70850/-
 • ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರೀಕ್ಷಕರು [Field inspector] – ರೂ.33450-62600/-
 • ಮೊದಲ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ [First division assistant (FDA)] – ರೂ.27650-52650/-
 • ಎರಡನೇ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ [Seccond division assistant (SDA)] – ರೂ.21400-42000/-
 • ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ [Assistant manager] – ರೂ.43100-97100/-
 • ಗುಣಮಟ್ಟದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ [Quality inspector] – ರೂ.27650-52650/-
 • ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ (ಖಾತೆಗಳು)[Senior Assistant (accounts)] – ರೂ.27650-52650/-
 • ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಾಕ [Senior assistant] – ರೂ.27650-52650/-
 • ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ [Junior assistant] – ರೂ.21400-42000/-
 • ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ) – ಗುಂಪು-ಬಿ [Assistant manager (technical)] – ರೂ.52650-97100/-
 • ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕವಲ್ಲದ) – ಗುಂಪು-ಬಿ[Assistant manager (non technical)] – ರೂ.52650-97100/-
 • ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ – ಗುಂಪು-ಸಿ [ private secretary(group c)] – ರೂ.27650-52650/-
 • ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ (ತಾಂತ್ರಿಕ) – ಗುಂಪು-ಸಿ [Senior Assistant (Technical) – Group-C] – ರೂ.33450-62600/-
 • ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ (ತಾಂತ್ರಿಕವಲ್ಲದ) – ಗುಂಪು-C3 [Senior Assistant (Non-Technical) – Group-c] – ರೂ.33450-62600/-
 • ಸಹಾಯಕ (ತಾಂತ್ರಿಕ) – ಗುಂಪು-C[ assistant (technical) group -c] – ರೂ.30350-58250/-
 • ಸಹಾಯಕ (ತಾಂತ್ರಿಕವಲ್ಲದ) – ಗುಂಪು-C [Assistant (non technical) Group-c] – ರೂ.30350-58250/-
 • ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ [Sales supervisor] – ರೂ.35150-64250/-
 • ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್[Sales engineer] – ರೂ.35150-64250/-
 • ಖಾತೆಗಳ ಗುಮಾಸ್ತ [Accounts clerk] – ರೂ.25200-50150/-
 • ಗುಮಾಸ್ತ [Clerk] – ರೂ.21900-43100/-
 • ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ [sales representative] – ರೂ.28950-55350/-

ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ :

 • ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕದ ವಿವರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ :

 • ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ [Written test]
 • ಸಂದರ್ಶನ [Interview]

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ :

 • ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ KEA ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2023 ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ (ನೇಮಕಾತಿ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ).
 • ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೋಡ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂವಹನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ ಮತ್ತು ಐಡಿ ಪುರಾವೆ, ವಯಸ್ಸು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ, ರೆಸ್ಯೂಮ್, ಯಾವುದೇ ಅನುಭವವಿದ್ದರೆ ಇತ್ಯಾದಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಡಿ.
 • KEA ಜೂನಿಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್, SDA, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಿ – ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
 • KEA ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ (ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ) ಜೊತೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು/ದಾಖಲೆಗಳ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.
 • ನಿಮ್ಮ ವರ್ಗದ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ. (ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ)
 • KEA ನೇಮಕಾತಿ 2023 ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಲ್ಲಿಸು ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ವಿನಂತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ.

ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳು :

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ :23-06-2023
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ : 22-07-2023
ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ :25-07-2023
ಇ-ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ದಿನಾಂಕ :26-06-2023

Leave a Reply