ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೇಮಕಾತಿ -2023 ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಸ್ಟೇನೋಗ್ರಫರ್, ಗುಮಾಸ್ತ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

20231117 152145 0000

ಪ್ರಸ್ತುತ 2023 ಸಾಲಿನ ನೇಮಕಾತಿ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನವೆಂಬರ್ 10 ರ ಮೊದಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇತರೆ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನಂಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಪೂರ್ತಿ ಲೇಖನ ಓದಿ ಸಂಸ್ಥೆ : ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹುದ್ದೆಯ ವಿಧ : ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳು : 64 ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ : ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಹುದ್ದೆಯ … Read more